basgitaar finger style

Tarieven/Info

Er zijn verschillende lesvormen mogelijk;

  • WEKELIJKS INDIVIDUEEL LES: je hebt iedere week op een vaste dag en tijd 30 minuten individueel les. Aangezien je iedere week les hebt ga je ook sneller vooruit. Dit is wat de meeste mensen kiezen.
  • DUO-LES: gezellig samen met je broertje of vriendje les? Of toch liever met je vader of moeder? Dat kan bij een duoles. Je hebt iedere week 30 minuten samen les. Per persoon is het ook nog eens voordeliger.
  • TWEEWEKELIJKS LES: je komt om de week 30 minuten op een vast tijdstip op les. Dit is ietsjes duurder omdat het voor mij moeilijker in te plannen is.
  • 10-LESSEN KAART: dit zijn 10 lessen op afspraak. De dag en tijd kan per les variëren en vindt in onderling overleg plaats. Ideaal voor volwassenen met een drukke en/of onregelmatige agenda. Het is ook mogelijk deze lessen kaart te verdelen in 5 lessen van 60 minuten.

Tarieven

Individueel 30 min (wekelijks) € 80,- p/mnd.
Duoles 30 min (wekelijks) € 95,- p/mnd. (per duo)
Tweewekelijks 30 min € 45,- p/mnd.
10-lessen kaart (10 lessen van 30 min) € 235,-

Lesvoorwaarden:

  • De betaling is iedere eerste les van de maand (vooraf)
  • Je betaalt in totaal 10 maanden, tijdens de schoolvakanties is er geen les
  • De opzegtermijn is één maand
  • Indien de leerling de les afzegt vindt er geen restitutie van het lesgeld plaats. Ook kan de les niet ingehaald worden aangezien ik de lestijd voor je hebt gereserveerd.
  • Betaling van de 10-lessen kaart vindt in de eerste les plaats. Als je de 10 lessen niet af maakt vindt geen restitutie van het lesgeld plaats.